Maalivahtivalmennus strategia FoPS Juniorit Ringette

Tavoite:

Maalivahtivalmennuksen tavoitteena on ohjata, kehittää, opastaa ja motivoida FoPS -junioreiden maalivahteja ja saada mahdollisimman moni maalivahti jatkamaan ringetteharrastusta junioripolun läpi edustusringetteen saakka.

Pääteemoja:

- Urheilullisuus

- Vastuullisuus

- Itsearviointitaito

- Jatkuva halu kehittyä

Urheilullisuus tarkoittaa urheilijalle sopivia elintapoja. Ravinto, liikunta, lepo ja muu elämä kuten opiskelu, tulee olla tasapainossa, jotta urheilija pystyy toimimaan vaadittavalla tasolla jatkuvasti.

Vastuullisuus tarkoittaa omien tehtäviensä hoitamista tilanteen vaatimalla tavalla.

Itsearviointitaitoa on tärkeä kehittää jatkuvasti. Liiallinen tai liian vähäinen itsekriittisyys saattaa olla kehityksen jarruna.

Jatkuva halu kehittyä on huipulle pääsemisen elinehto. Aina löytyy jotain parannettavaa, mutta täytyy myös osata nauttia saavutuksista.

Keinot:

Maalivahtivalmennusta pyritään järjestämään omalla maalivahtijäällä yhdistetysti ringeten taitojäiden yhteydessä noin kerran viikossa. Maalivahtivalmennuksesta vastaavalta on aina mahdollista saada neuvoja joukkueen omille jäille ja hän tekee tiivistä yhteistyötä maalivahteihin liittyen myös maalivahtijäiden ulkopuolella.

Maalivahtivalmennuksesta vastaava suunnittelee harjoitteet ja pyrkii huomioimaan ikätasot sekä kehitystarpeet yksilötasolla. Maalivahtijäiden yhteyteen tullaan jatkossa liittämään jään ulkopuolinen oheisharjoite.

Maalivahtivalmentajien kehityspalavereja järjestetään aina tarpeen tullen (tämä käytäntö tarkentunee, kunhan saadaan homma kunnolla käyntiin). Kehityspalaverien pääsääntöisinä aiheina on yhteisen linjan tarkastelu, harjoitteiden päivittäminen, maalivahtien kehittyminen ja kehittämiskohteet. Maalivahdeilta tullaan vaatimaan/esittämään ajatus harjoituspäiväkirjan pitämisestä, jolloin saadaan parempi käsitys maalivahdin suorittamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Maalivahtien kehitystä arvioidaan seuraamalla maalivahtien peli- / harjoitussuorituksia ja tarkkailemalla seuraavia asioita:

- Asennonvaihtelut (rento, neutraali, ladattu peliasento)

- Liikkuminen kaikista edellä mainituista peliasennoista

- Sijoittuminen ja pelinluku (sijoittuminen kiekon / uhkan mukaan)

- Havainnointi (pään käännöt, pelinlukeminen)

- Mailapeli, peliin osallistuminen (maalin taakse pysäytykset, pelin jatkaminen)

- Kommunikointi kenttäpelaajien kanssa Perustorjuntojen suorittaminen, jatkumot. (Toiminta ennen laukausta, torjunnan aikana, torjunnan jälkeen). Hyvän asennon säilyttäminen ja jatkumon mahdollistaminen.