Maalivahtivalmennus strategia FoPS Juniorit jääkiekko

Maalivahtivalmennuksen tehtävänä on luoda maalivahdeille positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri sekä toimintaympäristö.

Jokainen maalivahti saa tukea kehittymiseensä intonsa sekä kykyjensä mukaan, ja toimintaa leimaa hauskuus, ilo ja onnistumisen elämykset.

Maalivahtivalmentaja on usein myös maalivahtien esikuva ja onkin tärkeää, että valmentaja toimii esimerkkinä jäätapahtumissa sekä myös niiden ulkopuolella.

Seurassa maalivahdeilla on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla. Seuran luoma pelaajapolku mahdollistaa kehityksen aina huipulle asti.

Maalivahdit harrastavat jääkiekkoa eri syistä ja saavat valita omat polkunsa itse, joita maalivahtivalmentaja kannustaa ja tukee. Tavoite on saada mahdollisimman moni maalivahti jatkamaan jääkiekkoharrastusta junioripolun läpi aina edustuskiekkoiluun saakka.

Lapsi- sekä aloittelijavaiheessa toiminnan kulmakivinä ovat liikunnan riemu sekä lapsilähtöisyys. Yrittäminen ja parhaansa tekeminen riittää. Lapsivaiheessa leikki ja hauskanpito on mukana jokaisessa harjoituksessa. Maalivahti oppii jääkiekkomaalivahdin luistelun sekä torjumisen perustaidot. Luistelu- ja teränkäyttöharjoitteita pyritään tekemään erilaisten leikkien, ratojen ja pelien avulla. Maalivahti oppii hahmottamaan torjunta-asennon, torjunta-asennossa liikkumisen sekä yksinkertaisimmat torjunnat. Oheisharjoittelu koostuu leikeistä, peleistä ja erilaisista taitoharjoitteista. Tavoitteena on innostaminen urheiluun ja liikunnasta nauttiminen sekä mahdollisuus kehittää monipuolisia liikuntataitoja sekä sosiaalisia taitoja.

U12-U15 iässä tapahtuvassa valmistavassa vaiheessa mennään kohti systemaattista harjoittelua ja kehitetään urheilullista pohjaa kohti kilpailuvaihetta. Ennen jääharjoitusta tehdään aina oheisharjoitus. Jokaisen jääharjoituksen alussa on maalivahdeille erillinen noin 10 minuutin taito-osio. Liikunnallisista elämäntavoista siirrytään kohti urheilijan elämäntapoja ja monipuolisista liikuntataidoista siirrytään kohti monipuolisia lajitaitoja. Maalivahti oppii monipuoliset liikkumis- sekä torjumistaidot. Maalivahdit ohjataan ottamaan vastuuta omasta harrastuksesta ja harjoittelusta. Ilmapiiri on positiivinen ja tavoitteena on saada innostuneesta maalivahdista intohimoinen maalivahti.

U16-U20 vaiheessa tapahtuvassa kilpailuvaiheessa tavoitteena on tarjota harjoittelu- sekä kilpailuolosuhteet aina huipulle asti. Maalivahti oppii kilpailemaan pelipaikasta ja sietämään myös vastoinkäymisiä. Akatemiajäät tulevat harjoitteluun mukaan. Jääharjoittelun keskiössä on pelitilannetaitojen kehittäminen. Valmennus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista. Maalivahdeille rakennetaan fyysinen pohja tavoitella unelmiaan jääkiekkoilijana tai ringettepelaajana. Maalivahdilla on motivaatio, tahto ja intohimo kehittyä ja menestyä. Pääteemoja ovat urheilullisuus, vastuullisuus, jatkuva halu kehittyä ja itsearviointitaidot. Urheilullisuudella tarkoitetaan urheilijan elämäntapoja. Ravinto, liikunta, lepo ja muu elämä kuten opiskelu, tulee olla tasapainossa, jotta urheilija pystyy toimimaan vaadittavalla tasolla jatkuvasti. Vastuullisuus tarkoittaa omien tehtäviensä hoitamista tilanteen vaatimalla tavalla. Itsearviointitaitoa on tärkeä kehittää jatkuvasti. Liiallinen tai liian vähäinen itsekriittisyys voi olla kehityksen jarruna. Jatkuva halu kehittyä on huipulle pääsemisen elinehto.

Lapsivaiheessa maalivahdeilla ei välttämättä vielä ole omaa maalivahtivalmentajaa, tällöin toiminnasta vastaa seuran maalivahtikoordinaattori. Maalivahtivalmennusta pyritään järjestämään joukkuekohtaisesti ikäluokissa U12-U20.

Seuran maalivahtijäät järjestetään kerran viikossa U11 - U16 ikäisille maalivahdeille. Jokaisen maalivahtijään teemoina ovat teränkäyttö, torjumis- sekä pelitilanneharjoitteet. Ennen maalivahtijäätä maalivahdeille järjestetään taitopohjainen oheisharjoite. Maalivahtikoordinaattori yhdessä maalivahtivalmentajien kanssa suunnittelevat maalivahtivalmennuksen kausisuunnitelman, jossa huomioidaan ikäkohtaiset painotukset, kehitystarpeet sekä teemat.

Maalivahtivalmentajien kehityspalavereja pyritään järjestämään 2-4 kertaa kaudessa. Kehityspalaverien pääsääntöisinä aiheina ovat yhteisen linjan tarkastelu, harjoitteiden päivittäminen, maalivahtien kehittyminen ja kehittämiskohteet. Maalivahtien kehitystä seurataan ja arvioidaan kausisuunnitelmassa olevan kehitysseurantajärjestelmän mukaisesti.